Lawton

Richard William “Rick” White

Richard William “Rick” White , was born in Lawton, Oklahoma September 28, 1951 to Virginia Ruth White (Whitfield) and Floyd L. Bob White.

View Original NoticeRichard William "Rick" White