Zayden Lane Vitela

Zayden Lane Vitela, infant son of Ricky Nathaniel Vitela and Danyel Dewayne (Farrell) Vitela are scheduled for 10:30 AM …

View Original NoticeZayden Lane Vitela